Integritetspolicy

Vår behandling av personuppgifter grundar sig på samtycke. Vid köp av e-produkter registreras man i kundregistret. Man har när som helst rätt att tas bort från registret eller begära ut uppgifterna som finns på en i registret. Det gör man enklast genom att maila info@moodhero.se.

För att försäkra oss om samtycke vid nedladdning av material eller prenumeration på nyhetsbrevet, tillämpar vi en så kallad dubbel verifiering av alla mailadresser. Detta innebär att vi, när du uppgett att du vill ta del av vårt material eller erhålla vårt nyhetsbrev, skickar ett mail där vi ber om en bekräftelse att du ger ditt samtycke till att vi mailar dig.

Vill du inte ha våra mail är det möjligt att avsluta din prenumeration. Om du vill ta tillbaka ditt samtycke raderar vi direkt alla uppgifter vi har om dig i vårt system. Om du önskar göra detta så kan du maila oss på info@moodhero.se. Det är viktigt att veta att om du drar tillbaka ditt samtycke påverkar inte det lagligheten i de tidigare mail som skickades till dig, innan du drog tillbaka sitt samtycke.

Du har också rätt att få ta del av de personuppgifter som vi har på dig. De uppgifter vi sparar inkluderar e-postadress, det namn du eventuellt uppgett i samband med att du laddade ner något av våra material eller började prenumerera på nyhetsbrevet, samt information om vilka av våra material du har laddat ner, vilka mail du öppnat och så vidare. Vi använder denna information till att avgöra vilka tips och erbjudanden vi tror kan vara av intresse för våra olika prenumeranter. Beroende på ens säkerhetsinställningar har vi också eventuellt ens ip-adress. Vi har inte och kommer aldrig att dela med oss av dessa uppgifter till någon utomstående. Om du önskar ta del av information om de exakta uppgifter vi har på en kan man maila oss på info@moodhero.se. Om du begär ut denna information och finner något som är felaktigt har du rätt att få det rättat. Detta begär du också enklast via mail.

Enligt dataskyddsförordningen har du också rätt till något som kallas dataportabilitet. Det innebär att du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett sådant format så att det kan läsas in av en annan leverantör av en liknade tjänst. Vi har svårt att se att detta är tillämpligt givet de uppgifter vi hanterar, men om det skulle vara aktuellt är det bara att maila oss på info@moodhero.se så hittar vi en lösning.

Ansvarig myndighet för dataskyddsförordningen i Sverige är datainspektionen. Dit kan du vända dig om du har ytterligare frågor eller vill registrera ett klagomål.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.