Om Moodhero

Enligt Världshälsoorganisationen WHO, lider 450 miljoner människor världen över av psykisk ohälsa. Vi på Moodhero vill hjälpa människor att må bättre och att därigenom göra världen till en mer hälsosam plats. Vårt bidrag sker genom att öka tillgången till forskningsbaserade verktyg som kan förbättra individers hälsa. Moodheros forskningsbaserade onlinekurser innehåller metoder och verktyg som utgår från kognitiv beteendeterapi. Kognitiv beteendeterapi har visat mycket goda resultat i att kunna stärka vår mentala hälsa och som kan hjälpa dig till ett liv i balans. Vi använder oss av ett helhetsperspektiv, det vill säga hur även kost, motion och återhämtning spelar roll för din mentala hälsa.

Fakta och forskning som är enkel att förstå!

Alla Moodheros kurser är forskningsbaserade, det vill säga att de utgår ifrån bästa tillgängliga kunskap – grundad i såväl vetenskaplig kunskap som beprövade erfarenheter. Moodheros kurser har även ett pedagogiskt innehåll med ett språk och enkelhet som gör dem lätta att förstå. Det krävs ingen förkunskap för att gå en kurs hos oss.

Jag vill läsa mer om kurserna!

Det är jag som är Moodheros grundare

Jag heter Sofia Allberg och är grundare för Moodhero. Jag har arbetat med samtalsterapi i över 10 år och driver bland annat samtalsmottagningen Samtala i Kalmar. Jag är utbildad socionom, har genomgått en grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning och är även Mindfulnessinstruktör. Jag har samlat all min erfarenhet och kunskap för att skapa kurser riktade till dig så att du kan skapa en stark mental hälsa och goda vanor.

Vad är KBT?

I Kognitiv beteendeterapi eller ofta förkortat KBT, tränar man sig på att ersätta de tankar, känslor och beteenden som skapar psykologiska problem med mer funktionella sådana för att minska symtom och förebygga att de återkommer. KBT är en evidensbaserad behandlingsform. Det innebär att de metoder och övningar som man använder i en KBT-behandling är noga undersökta för att få fram en så effektiv behandling som möjligt. Därför rekommenderar också Socialstyrelsen KBT som behandling vid ett flertal olika problemområden.

"Så bra att hjälpen och verktygen finns genom en onlinekurs. Jag skulle ha alldeles för svårt att gå till någon och prata men nu kunde jag få hjälp ändå."


"Bra tydlig röst och lätta bilder att läsa och följa med genom."


"Fantastisk! Hoppas fler tar chansen och går kursen."

Stärk din mentala hälsa, helt kostnadsfritt!

Gå med i vår mejlklubb! Varje månad får du fullt av tips och råd som stärker din mentala hälsa, helt kostnadsfritt. Bygg ditt personliga bibliotek av verktyg och kunskap för att stärka din mentala hälsa.