Om Moodhero

Enligt Världshälsoorganisationen WHO, lider 450 miljoner människor världen över av psykisk ohälsa. Vi på Moodhero vill hjälpa människor att må bättre och att därigenom göra världen till en mer hälsosam plats där. Vårt bidrag sker genom att öka tillgången till forskningsbaserade verktyg som kan förbättra individers hälsa.

 

Moodheros forskningsbaserade onlinekurser innehåller metoder och verktyg som utgår från kognitiv beteendeterapi. Kognitiv beteendeterapi har visat mycket goda resultat i att kunna stärka vår mentala hälsa och som kan hjälpa dig till ett liv i balans. Vi använder oss av ett helhetsperspektiv, det vill säga hur även kost, motion och återhämtning spelar roll för din mentala hälsa. 

Läs mer om kurserna!

Om Sofia Allberg

Jag är Sofia Allberg, VD och grundare för Moodhero AB. Jag är utbildad socionom, har genomgått  grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning och är även Mindfulnessinstruktör.

Min dröm är att fler människor ska må bra och leva hälsosamma liv. Utifrån den visionen har jag startat Moodhero - forskningsbaserade onlinekurser som  hjälper människor att skapa en mer balanserad livsstil.

Under mina tio år som samtalsterapeut har jag märkt att allt fler efterfrågar digitala verktyg för att förbättra sin mentala hälsa. Utifrån detta växte en ambition fram om att kunna erbjuda forskningsbaserade onlinekurser. Under 2019 valde jag därför att starta Moodhero och erbjuder nu onlinekurser för att hjälpa dig att nå en stark mental hälsa och etablera goda och hållbara vanor.

Placeholder Image

Vad är KBT?

I Kognitiv beteendeterapi eller ofta förkortat KBT, tränar man sig på att ersätta de tankar, känslor och beteenden som skapar psykologiska problem med mer funktionella sådana för att minska symtom och förebygga att de återkommer.

KBT är en evidensbaserad behandlingsform. Det innebär att de metoder och övningar som man använder i en KBT-behandling är noga undersökta för att få fram en så effektiv behandling som möjligt. Därför rekommenderar också Socialstyrelsen KBT som behandling vid ett flertal olika problemområden. 

En email-klubb för alla våra hjältar!

Få fakta, tips, övningar om hur du kan bli ditt bästa jag och stärka din mentala hälsa.